VII MISYJNA OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI

- Dokument dodano 2008-09-18, oglądany 6952 razy -

konkurs dla szkoł ponadgimnzajalnych

 
 
:
 

VII MISYJNA OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI

 

  Geografia, społeczeństwo, kultura i historia kontynentu oraz misji

 

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

 

Organizatorem Olimpiady jest Sekcja Misjologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współorganizatorami tegorocznej edycji są: Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Odpowiedzialność za poziom merytoryczny i organizację zawodów ponosi Sekcja Misjologii UKSW.

Decyzją z dnia 2 lipca 2004 roku Olimpiada posiada aprobatę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

 

Prawo do udziału przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i zawodowych, techników uzupełniających oraz uczniom ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych.

We wszystkich etapach uczniowie startują indywidualnie.

 

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki to zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim: I stopień – etap szkolny, II stopień – etap okręgowy, III stopień – etap centralny. Terminarz Olimpiady:

I etap – 20 października 2008

II etap – 15 stycznia 2009

III etap – 22 kwietnia 2009.

 

 Zgłoszenia (formularz do pobrania na stronie internetowej Olimpiady, należy przesłać listownie lub faksem na adres Komitetu Głównego) udziału przyjmowane będą do 4 października 2008 r.

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: konkurs, misje, szkoły ponadgimnazjalne,