II Przegląd Form Teatralnych

- Dokument dodano 2008-08-31, oglądany 7127 razy -

konkurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych

 
 

„ZE ŚWIĘTYMI NA DESKACH TEATRU”

PREZENTACJA FORM TEATRALNYCH INSPIROWANYCH ŻYCIEM ŚWIĘTYCH

http://www.nmp.szczecinek.koszalin.opoka.org.pl/

Zapraszamy do udziału w II Przeglądzie Form Teatralnych Inspirowanych godnym naśladowania życiem Świętych, który odbędzie się - listopad 2008 roku.

Konkurs skierowany jest do zespołów i grup teatralnych na poziomie Gimnazjów.

 

ORGANIZATOR

Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

we współpracy z Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

 

TERMIN     listopad 2008 rok

 

CELE PRZEGLĄDU

1.     Rozwój kultu Świętych,

2.     Integracja młodzieży chcących wspólnie wpatrywać się w życie Świętych,

3.     Uwrażliwianie młodego pokolenia na wartości chrześcijańskie,

4.     Prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim,

5.     Doskonalenie poziomu artystycznego zespołów amatorskich,

6.     Promocja młodych talentów,

7.     Rozwijanie zainteresowań teatralnych młodzieży.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

1.     Konkurs adresowany jest do uczniów Gimnazjum,

2.     Jury oceniać będzie program na temat dowolnie wybranej osoby świętego prezentowany przez zespół,

3.     Jury oceniać będzie dobór tekstów, ich interpretację, dykcję, emisję głosu, oryginalną aranżację,

4.     Czas prezentacji zespołu do 25 minut,

5.     Przesłuchanie konkursowe wyłoni finalistów,

6.     Zgłoszenia, na karcie zgłoszenia uczestnika, należy przesłać do 9 listopada 2008 roku na adres: GIMNAZJUM NR 16 im.F.CHOPINA  ul. Poturzyńska 2 , 20-853 Lublin
 z dopiskiem „ Przegląd teatralny”,

7.     Uczestnicy ponoszą koszty przejazdu i pobyt w Lublinie,

8.     Organizatorzy zapewniają: magnetofon, odtwarzacz CD, magnetowid,

·          godzinie przesłuchań uczestnicy zostaną powiadomieni po 9 listopada listownie lub telefonicznie,

9.     Przesłuchania konkursowe odbędą się w Gimnazjum nr 16 w Lublinie,

10.   Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody, a przygotowujący ich nauczyciele – podziękowania,

11.   Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a przygotowujący ich nauczyciele – podziękowania,

13.   Fundatorami nagród są organizatorzy i Proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej  Ks. Jan Mitura.

14.   Dodatkowe informacje o konkursie można otrzymać pod numerem tel. 081 7566005 lub na stronie www.gim16.go.pl

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, konkurs, poezja,