Bibila Księga Życia

- Dokument dodano 2008-06-16, oglądany 7454 razy -

konkurs biblijny dla gimnazjum

 
 

Idea konkursu

 

Diecezjalny konkurs wiedzy biblijnej

„BIBLIA – KSIĘGA ŻYCIA”

 

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej pt. „Biblia -Księga Życia”, który odbędzie się w lutym 2009  roku  w Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów, którzy pragną pogłębić swoją znajomość Pisma Świętego i podzielić się tą wiedzą z innymi.

 

Wraz z uczestnikami konkursu pragniemy  odkrywać na nowo skarby zawarte w Biblii. Wszystkich, którym  to wyzwanie jest bliskie, zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

 

 

 

 

Regulamin

Diecezjalny konkurs wiedzy biblijnej

„BIBLIA – KSIĘGA ŻYCIA”

 

Organizator

Gimnazjum nr 11 w Lublinie, ul. Radości 13, 20-530 Lublin, tel. 081 527 96 95.

Cele

-           zainteresowanie uczniów tematyką biblijną,

-           sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu znajomości Pisma św. wśród  uczniów w wieku gimnazjalnym,

-           ukazanie Biblii jako źródła inspiracji dla twórców literatury i sztuki,

-           przygotowanie uczniów do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.

Warunki uczestnictwa

1.     W  konkursie mogą wziąć udział uczniowie z każdego Gimnazjum, wyłonieni drogą eliminacji wewnątrzszkolnych, które należy przeprowadzić do końca listopada 2008 roku. Szkoły zgłaszające udział w konkursie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 30 listopada 2008 roku. Prosimy o przesłanie adresu e-mail szkoły, tak aby móc przesłać zainteresowanym gtimnazjom test eliminacyjny.

2.     Gimnazjum nr 11 dostarczy szkołom test eliminacyjny drogą elektroniczną w środę 3 grudnia 2008 roku.

3.     Czas pisania testu wynosi 30 minut.

4.     Do kolejnego etapu przechodzą osoby, które uzyskały przynajmniej 70%  możliwych do zdobycia punktów.

5.     Dane uczestników należy wpisać na kartę zgłoszeniową i przesłać na adres  Organizatora do dnia 30 grudnia 2008 roku z dopiskiem „Konkurs Biblijny”.

 

Etap diecezjalny odbędzie się w ostatnim tygodniu lutego 2009 roku o  godz. 9:00 w Gimnazjum nr 11 w Lublinie przy ul. Radości 13.

(Dokładne terminy będą podane w listach zapraszających oraz na stronie internetowej szkoły) 

1.     Zwycięzcą zostanie uczestnik, który uzyska największą ilość punktów.

2.     Dla zwycięzców i osób wyróżnionych przewidziano nagrody rzeczowe.

3.     Zadania dotyczące motywu roku św. Pawła zostaną sformułowane w oparciu o listy św. Pawła Apostoła i Dzieje Apostolskie.

4.     Cytaty biblijne pochodzą z Biblii Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000.

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA*

 

Nazwa szkoły........................................................

Adres....................................................................

E-mail...................................................................

Telefon.................................................................

 

Imię i nazwisko nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg eliminacji wewnątrzszkolnych...............................................

............................................................................

 

 

Lista uczestników:

Imię i nazwisko

Klasa

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: Biblia, gimnazjum, konkurs,