Moje Boże Narodzenie

- Dokument dodano 2008-06-16, oglądany 7228 razy -

konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

 
 

Konkurs

„Moje Boże Narodzenie”

 

 

Zapraszamy do udziału w XVI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Literackim „Moje Boże Narodzenie” pod patronatem Metropolity Lubelskiego i Kuratora Oświaty.

 

Organizatorzy

Młodzieżowy Dom  Kultury w Lublinie,

Wydział ds. Wychowania Katolickiego w Lublinie.

        

Cele

-           kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej,

-           rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży, inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia,

-           wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w formie literackiej,

-           promowanie młodych talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie prezentacji  twórczości dzieci  i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców,

-           wymiana doświadczeń i rozszerzenie zakresu wiedzy autorów prac na temat różnych technik plastycznych.

 

Zasady uczestnictwa

-           uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych  miasta  Lublina, województwa i archidiecezji lubelskiej,

-           nadesłane prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 16 lat,

-           prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane w formie nie mniejszym niż A3; prace literackie – pisane wierszem lub prozą,

-           liczba nadesłanych prac plastycznych bądź literackich nieograniczona,

-           przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, wiek, adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,

-           prace przestrzenne i zbiorowego autorstwa oraz prace zwinięte w rulon i zniszczone  nie będą brane pod uwagę,

-           koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca,

-           prace prosimy nadsyłać do dnia 24 listopada 2008r. pod  adresem:

Młodzieżowy  Dom Kultury, ul. Grodzka 11, 20 – 112 Lublin, tel. 081 53 227 40

-           ogłoszenie wyników obydwu konkursów, otwarcie wystawy oraz prezentacja wybranych tekstów literackich odbędzie się w dniu 19 grudnia 2008r. o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Grodzkiej 11 w Lublinie.

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: Boże Narodzenie, gimnazjum, konkurs, plastyczny, szkoła podstawowa,