VII DEKANALNY KONKURS BIBLIJNY „GENESIS”

- Dokument dodano 2008-06-14, oglądany 7253 razy -

 
 

REGULAMIN

VII DEKANALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO „GENESIS”

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa

 im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem

przy współudziale proboszcza parafii Abramów .

 

CELE KONKURSU:

Pogłębienie wiedzy o życiu i nauczaniu świętego Pawła

Zachęcenie do wnikliwszej i częstszej lektury Pisma Świętego

Ukazanie nadprzyrodzonego charakteru Biblii i jej szczególne znaczenie dla człowieka

Kształtowanie postaw szacunku dla Pisma Świętego

 

Zakres wiedzy na temat życia i działalności świętego Pawła:

Życie św. Pawła na podstawie wstępu do listów św. Pawła

Podróże – znajomość miejsc, do których dotarł św. Paweł

Listy: Ga 1-3,14; Flp3-4,9; Kol; 2Tm 1.2.3.; 1Kor 12.13.14.

 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

Wszystkie pytania i zadania konkursowe oparte będą o wymienione źródła

w konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap szkolny , w którym katecheta wyłania trzyosobową drużynę złożoną z ucznia klasy IV, V i VI (eliminacje szkolne wg uznania katechety) oraz

  finał dekanalny , w którym spotkają się reprezentacje poszczególnych  szkół 

O przeprowadzenie etapu szkolnego  i zgłoszenie drużyn na załączonej karcie lub telefonicznie prosimy do dnia 15 stycznia 2009 r.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do p. Katarzyny Siudaj

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem

21 – 143 Abramów

tel. (081) 852 50 04 lub 0 798 619 826

 

O finale dekanalnym szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 Patron medialny konkursu www.wiara.pl                                                                                                                 

Organizatorzy zapewniają pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody. Zapraszamy!


KARTA ZGŁOSZENIA

 

Szkoła :___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                               dokładna nazwa i adres szkoły z numerem tel.

 

 

 

 

DRUŻYNA W SKŁADZIE :

  

KLASA IV........................................................................................

KLASA V ........................................................................................

KLASA VI ...................................................................................

 

 

 

OPIEKUN:..................................................................................................

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: Biblia, konkurs, szkoła podstawowa,