V Festiwal Piosenki Religijnej i Pielgrzymkowej oraz Wiedzy o Ojcu Świętym

- Dokument dodano 2008-06-14, oglądany 7605 razy -

Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów

 
 

V Festiwal Piosenki Religijnej i Pielgrzymkowej oraz Wiedzy o Ojcu Świętym

„Pielgrzymi szlak Jana Pawła II”

 

 

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego.

 

Treść

W roku szkolnym 2008/2009 motywem przewodnim konkursów organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie jest    pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego  do Polski.

 

Cele

- zachęcenie uczniów i nauczycieli do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat nauczania  Jana Pawła II skierowanego do Rodaków

- inspirowanie do twórczych poszukiwań  Prawdy w duchu nauczaniem Ojca Świętego

- promowanie młodych talentów

- integracja uczniów wokół wartości głoszonych przez Jana Pawła II

 

Kategorie konkursowe

Konkurs organizowany  jest w trzech kategoriach

- konkurs piosenki religijnej i związanej z I pielgrzymką Papieża do Polski

- konkurs wiedzy

- konkurs na prezentację multimedialną

 

Zasady organizacyjne

 

Konkurs piosenki religijnej i związanej z I pielgrzymką Papieża do Polski

Uczestnikami konkursu mogą być soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.

Każda szkoła może zgłosić 2 reprezentantów. Uczestnicy prezentują po 2 utworu związane                               z tematyką konkursu. Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 10 minut.

 

Konkurs wiedzy

Przewodnie hasło konkursu brzmi: „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II”.  Konkurs ma charakter cykliczny. Corocznie treści konkursowe obejmować będą jedną pielgrzymkę Ojca Świętego do Ojczyzny.

Do udziału w konkursie wiedzy każda szkoła może zgłosić  uczestników wyłonionych w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych na podstawie testu dostarczonego przez Organizatora. Test zostanie przesłany do szkoły po wcześniejszym  zadeklarowaniu przez szkołę chęci  udziału w konkursie.

Konkurs międzyszkolny będzie miał formę quizu.

 

Konkurs na prezentację multimedialną

Każda szkoła może nadesłać na konkurs 2 prezentacje multimedialne.

 

 

Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeniowe zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie kart zgłoszeniowych i prac konkursowych w określonym terminie na adres Organizatora.

 

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin,  tel. 081 527 88 80, www.sp51.lublin.pl    email : sekretariat@sp51.lublin.pl .

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, Jan Paweł II, konkurs, piosenka, szkoła podstawowa,