XVI Diecezjalny Konkurs Biblijny w Dorohusku - Eucharystia Daje Życie

- Dokument dodano 2021-10-08, oglądany 79 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych

 
 

 

XVI DIECEZJALNY KONKURS

 

BIBLIJNY Z DOROHUSKA

 

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE

 

Patron konkursu:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku

ul. Niepodległości 73

22-175 Dorohusk

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku

ul. Niepodległości 49

22-175 Dorohusk

 

Osoby odpowiedzialne:

1. Wicedyrektor Anna Grzywna

2. Ksiądz Witold Gąciarz

3. Katechetka Joanna Koguciuk

 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

klas VI - VIII szkół podstawowych

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda” w Dorohusku

ul. Niepodległości 49

22-175 Dorohusk

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

26 listopada 2021 r.

 

Miejsce nadsyłania prac:

Drogą internetową na adres: wicedyrektor@zsodorohusk.nazwa.pl

 

Termin nadsyłania prac :

19 listopada 2021 r.

 

Cele konkursu:

1.Poznawanie Pisma Świętego i nauczania Kościoła.

2.Ukazanie przeżywania Eucharystii przez Świętych.

3.Pogłębianie pobożności Eucharystycznej.

4.Zapoznanie z miejscami cudów Eucharystycznych.

 

 

Zasady uczestnictwa:

1. Udział w konkursie jest indywidualny.

2. Nauczyciele danej szkoły zgłaszają maksymalnie 3 prace multimedialne.

3. Konkurs jest dwuetapowy: etap szkolny i diecezjalny.

4. Eliminacje szkolne przeprowadzają  nauczyciele danej szkoły, wyłaniają maksymalnie trzy prace i zgłaszają je do udziału w konkursie. Praca powinnazawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora klasę adres i numertelefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego pracazostała wykonana.

5. Uczestnicy  wykonują prezentację multimedialną zawierającą od 20 do 30 slajdów. Wykorzystują teksty Pisma Św., nauczanieKościoła, Objawienia i świadectwa Świętych dotyczące Eucharystiiopis Cudów Eucharystycznych oraz materiały audiowizualne.

 

 

Literatura, zakres materiału:

Pismo Święte, Encyklika Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”, Objawienia świętych dotyczące Eucharystii, Cuda Eucharystyczne, elementy audiowizualne.

 

Nagrody:

Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -