XV Wojewodzki Turniej Wiedzy o Janie Pawle II - Jan Pawel II Odnowiciel Ziemi.

- Dokument dodano 2021-09-23, oglądany 158 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V - VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół średnich

 
 

 

 

XV WOJEWÓDZKI KONKURS

 

 

TURNIEJ WIEDZYO JANIE PAWLE II w KRAŚNIKU

 

 

Jan Paweł II Odnowiciel Ziemi

 

Patron konkursu:

1. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik- patronat honorowy

2. Lubelski Kurator Oświaty i Wychowania Pani Teresa Misiuk

3.Burmistrz Miasta Kraśnik Pan Wojciech Wilk

 

Organizator  konkursu:

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku

ul.Urzędowska 10

23-200 Kraśnik

nr tel. 81 825 24 31

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:

Mariola Gałkowska- Organizator

e-mail: mariolagalkowska@wp.pl

tel. 501-769-031

 

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego Zespołu Szkół nr 2

ul. Bolesława Prusa 13,

24-140 Nałęczów
tel. 81 501 47 28

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:

Ks. Mateusz Stawecki

stawwek@gmail.com

tel. 733-777-554

 

Konkursadresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych klas V – VIII, szkół ponadpodstawowych

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku

ul. Urzędowska 10

23-200 Kraśnik

nr tel. 81 825 24 31

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

18 maj 2021 , godz. 10.00

 

Miejsce zgłoszenia:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku

ul. Urzędowska 10

23-200 Kraśnik

nr tel. 81 825 24 31

e-mail: mariolagalkowska@wp.pl

Tel: 501-769-031

 

Termin zgłoszenia:

2 kwietnia 2022

 

Cele konkursu:

- Uczczenie pamięci Papieża Jana Pawła II.

- Stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży zdobycia i pogłębienia wiedzy o Janie Pawle II i Jego nauczaniu.

- Poznanie i przyswojenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

 

Zasady uczestnictwa:

 

- Szkoły pragnące wziąć udział w turnieju winny zgłosić się do dnia 2 kwietnia 2021 roku przesyłając zgłoszenie na adres poczty elektronicznej mariolagalkowska@wp.pl (p. Mariola Gałkowska – koordynator turnieju).

- Turniej zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2022w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 przy ul. Urzędowskiej 10 w Kraśniku w godzinach 10.00 – 14.00.

- W zależności od ilości zgłoszeń turniej zostanie przeprowadzony w systemie rywalizacji rozlosowanej lub jednoczesnego rywalizowania wszystkich drużyn.

- Każda drużyna winna liczyć 4 osoby oraz mieć ustalonego kapitana, który w jej imieniu będzie udzielał odpowiedzi. Pytania będą wymagały odpowiedzi prostych, składających się 2-3 wyrazów zapisanych na kartce lub też wskazania odpowiedniej litery, gdy pytanie będzie zadane w formie testowej. Każde pytanie jest punktowane. Zwycięża drużyna z największą ilością punktów. W przypadku równej ilości punktów przewidziana jest dogrywka.

- Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy, dla siebie i dla szkoły, oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Literatura, zakres materiału:

-Lektura obowiązkowa: Przekroczyć próg nadziei, Vittorio Messori , Redakcja Wydawnictw KUL, 1994 r.

- Uczniowie powinni wykazać się wiedzą o życiu, pontyfikacie i wydarzeniach związanych ze śmiercią, pogrzebem i procesem beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II.

- Uczniowie powinni wykazać się wiedzą o znajomości kard. Stefana Wyszyńskiego z Karolem Wojtyłłą- Janem Pawłem II

- Uczniowie powinni znać twórczość literacką Jana Pawła II

 

Nagrody:

Dyplomy, książki, symboliczne nagrody

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

         Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………………………… na potrzeby  organizacji XV Wojewódzkiego Turnieju Wiedzyo Janie Pawle II „Jan Paweł II Odnowiciel Ziemi” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133. poz. 833 z póź. zm.)

 

…………………………………………………………………………….

( data i podpis opiekuna prawnego uczestnika) 

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -