Ogłoszenie w związku ze stanem pandemii

- Dokument dodano 2020-03-16, oglądany 1688 razy -

 
 

Szanowni Katecheci

Informujemy, że Wydział do Spraw Wychowania Katolickiego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00. Jednak z powodu wciąż obowiązującego stanu pandemii bardzo prosimy o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

1.    Podstawową drogą kontaktu z Wydziałem pozostaje droga elektroniczna przez email nauka@diecezja.lublin.pl lub telefonicznie 81 532-25-46

2.    Zawsze najpierw prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia czy jest potrzebna osobista wizyta w Wydziale.

3.    Wszelkie dokumenty prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Oryginały dokumentów typu: prośba o wydanie lub cofnięcie skierowania, formularz danych osobowych czy informacja o urlopie wysłane uprzednio pocztą elektroniczną winny również zostać przesłane pocztą tradycyjną lub inny sposób dostarczone do Wydziału.

4.    Dokumenty można składać: w Kancelarii Kurii Metropolitalnej lub w Wydziale do spraw Wychowania Katolickiego w pok. nr 12.

5.    Podczas osobistej wizyty w Wydziale prosimy o stosowanie następujących zasad bezpieczeństwa:

a.    przed wejściem do pokoju prosimy o zdezynfekowanie rąk

b.    prosimy by wewnątrz budynku (na korytarzu i w biurach) zasłaniać usta i nos stosując maseczkę ochronną

c.    prosimy o zachowanie odstępu ok. 2 m

d.    w przypadku braku potrzebnych formularzy prosimy o pobranie stosownych z tablicy na korytarzu przy pokoju nr 10, wypełnienie go a następnie złożenie w pokoju nr 12

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -