XXVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki Moje Boże Narodzenie.

- Dokument dodano 2018-09-25, oglądany 1093 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich Wojewwództwa Lubelskiego i Archidiecezji Lubelskiej

 
 

XXVII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI

 

MOJE BOŻE NARODZENIE

 

 

Patron konkursu:

Lubelski Kurator Oświaty

 

Organizator  konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie

ul. Grodzka 11,

20-112 Lublin ,

tel. 53-227-40

 

Przy współpracy z Wydziałem d/s Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich z terenu Województwa Lubelskiego i Archidiecezji Lubelskiej

 

Kategorie wiekowe:

1)       klasy I – III szkoły podstawowej

2)       klasy IV – VI szkoły podstawowej

3)       klasy VII i VIII oraz klasy gimnazjalne

4)       szkoły ponadpodstawowe

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie

ul. Grodzka 11,

20-112 Lublin ,

tel. 53-227-40

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 16.00

 

 

Miejsce nadsyłania prac:

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie

ul. Grodzka 11,

20-112 Lublin ,

tel. 53-227-40

 

Termin nadsyłania prac:

26 listopada 2018 r.

 

Cele konkursu:

- kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej,

- rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia,

- wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w formie literackiej,

- promowanie młodych talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców,

- wymiana doświadczeń i rozszerzenie zakresu wiedzy autorów prac na temat różnych technik plastycznych.

 

 

Zasady uczestnictwa:

- prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane w formacie nie mniejszym niż A3 (297x420 mm) i nie większym niż B1 (707x1000 mm); prace literackie - pisane wierszem lub prozą (do 10 tys. znaków),

- nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, szkłem, watą, zapałkami, plasteliną, bibułą itp.

- ilość nadesłanych prac plastycznych bądź literackich nieograniczona,

- prace plastyczne i literackie należy nadesłać w oddzielnych przesyłkach,

- przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, klasa,  adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego   praca została wykonana,

- prace przestrzenne i zbiorowego autorstwa oraz prace zwinięte w rulon lub zniszczone  w wyniku niewłaściwego zapakowania,  nie będą brane pod uwagę,

- koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca,

- prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów

- zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów

- wyniki konkursu dostępne będą na stronie: www.mdk.lublin.pl od 6 grudnia br.

- organizatorzy proszą nauczycieli o przesłanie na adres e-mail: imprezy@mdk.lublin.pl

   potwierdzenia udziału laureatów w finale konkursu do 10 grudnia br.

- w przypadku nieobecności podczas podsumowania konkursu dyplomy i nagrody

   można odebrać do końca stycznia 2019 r.  w MDK, ul. Grodzka 11   (pracownia imprez).

 

 

Nagrody:

 

Komisja powołana przez organizatorów przyzna równorzędne nagrody i wyróżnienia

w czterech grupach wiekowych.

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -