XI Archidiecezjalny Konkurs nt. Kościół ubogacający świat

- Dokument dodano 2018-09-25, oglądany 796 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

 
 

 

XI ARCHIDIECEZJALNY KONKURS

 

  KOŚCIÓŁ UBOGACAJĄCY ŚWIAT

 

ZIEMIA ŚWIĘTA PIATĄ EWANGELIĄ

Organizator  konkursu:

Zespól Szkół, Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie

ul. Brzeska 14

22-107 Sawin

nr tel. 825673010

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Katarzyna Szczablewska-Siwek, Renata Terlecka 

 

Konkurs  adresowany jest do uczniów :

 szkół podstawowych, gimnazjów

 

Kategorie wiekowe:

Klasy „0” – III szkoły podstawowej

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

Klasa VII -VIII szkoły podstawowej i III kl. gimnazjum

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

  Zespół Szkół w Sawinie,

ul. Brzeska 14

22-107 Sawin

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

  19  listopada 2018r.  o godz. 10. Wręczenie nagród: o godz. 12.00.

Miejsce nadsyłania prac (zgłoszenia):

Zespół Szkół w Sawinie

ul. Brzeska 14

22-107 Sawin

 

Termin nadsyłania prac (zgłoszenia):

5 listopada 2018r.

Cele konkursu:

Celem konkursu jest wzbudzenie w uczniach zainteresowania życiem Kościoła i rolą Kościoła, jaką odgrywa od początków swego istnienia w społeczeństwie i w życiu poszczególnych jednostek. Konkurs w swym zamyśle ma charakter cykliczny i każdego roku będzie miał nowy temat.

Tematyka Konkursu: Tematyka konkursu dotyczy Kościoła – jego teologii, historii, Liturgii, sztuki sakralnej (treści zgłębiane na lekcjach religii, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, sztuki). Zagadnień związanych z tymi kwestiami jest bardzo wiele. W tym roku : Ziemia Święta piątą Ewangelią

 

Zasady uczestnictwa:

1)                               Klasy „0” – III:  praca plastyczna:  wykonana dowolną techniką (format A4 lub A3) nt.:

a)                  Mapa Ziemi Świętej

b)                  Tu stąpały stopy Jezusa...

c)                   Jerozolima – serce Ziemi Świętej

d)                  Cuda Jezusa

 

2)                  Klasy IV-VI: praca literacka (wiersz lub modlitwa) nt.:

e)                   A my do Betlejem, a my do Betlejem...

f)                    Jerozolima – znaczy Miasto Pokoju

g)                  Golgoto...

h)                  Tu Jezus czynił cuda

 

3)                  Klasy VII-VIII SP i kl. 3 Gimnazjum

Konkurs wiedzy  – uczestnicy rozwiązują test, zadania otwarte, skojarzenia, krzyżówki

 

Literatura, zakres materiału:

Ewangelie, D. Krasnodębska, Ziemia Święta. U źródeł chrześcijaństwa. Wyd. Arystoteles Warszawa, tematy z lekcji religii dotyczące historyczności Jezusa i miejsc związanych z Jego życiem z zakresu szkoły podstawowej (szczególnie klasa V)

 

Nagrody:

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, natomiast uczniowie, którzy uplasują się na trzech pierwszych miejscach otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Do pracy plastycznej i literackiej należy dołączyć kartę zgłoszeniową:

Imię i nazwisko:…………………………………..

Szkoła:……………………………………………..Adres:………………………………

Klasa:………………………………………………

Opiekun:……………………………………….. Numer telefonu:……………………..

 

Zgłoszenie do konkursu wiedzy musi zawierać informacje:

Imię i nazwisko:…………………………………..

Szkoła:……………………………………………..Adres:…………………………………

Klasa:………………………………………………

Opiekun:………………………………………..Numer telefonu:………………………..

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -