XX Diecezjalny Konkurs Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej

- Dokument dodano 2018-09-12, oglądany 817 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII i gimnazjów

 
 

 

XX DIECEZJALNY KONKURS

 

PRZEGLĄD PIEŚNI I POEZJI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ

 

Patron konkursu:

1. Wydział do Spraw Wychowania Katolickiego Archidiecezji Lubelskiej;

2. Parafia pw. św. Kazimierza w Chełmie.

 

Organizator  konkursu:

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

ul. Szpitalna 14

22-100 Chełm

nr tel. 82 5653888, 82 5640488

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:

Barbara Łaska.

Dodatkowych informacji udziela p. Elżbieta Rybacka, nauczyciel bibliotekarz  II LO w Chełmie                

 (tel.: 609 296 578).

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

  szkół podstawowych klas IV – VIII, gimnazjów .

Kategorie wiekowe:

- szkoły podstawowe, klasy IV-VIII;

- gimnazja

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

ul. Szpitalna 14

22-100 Chełm

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

1 grudnia 2018 r.

Miejsce zgłoszenia:

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

ul. Szpitalna 14

22-100 Chełm

 

 

 

Termin zgłoszenia:

23 listopada 2018 r.

 

Nagrody:

 

Laureatom wręczone zostaną puchary i nagrody, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Karta zgłoszenia i regulamin znajdują się  na stronie  II LO w Chełmie ( http://2lochelm.pl).

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -