V Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny Maryja Naszej Ojczyzny Opiekunką

- Dokument dodano 2018-09-07, oglądany 1250 razy -

Konkurs adresowany jest dla uczniów przedszkoli i klas zerowych

 
 

 

V ARCHIDIECEZJALNY KONKURS

 

PLASTYCZNY

 

„MARYJA - NASZEJ OJCZYZNY OPIEKUNKĄ”

 

 

Organizator  konkursu:

Parafia p.w. Matki Bożej 0strobramskiej i św. Wojciecha w Wierzbicy

ul. Leśna

22-150 Wierzbica

 

Przy współpracy z:

Szkolne KołoCaritas

Ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

Nr  Tel. 514 935 839

 

GminnePrzedszkolew Wierzbicy

Ul. Lubelska 11

22-150 Wierzbica

 

 Osoby odpowiedzialne za Konkurs:

1.     Proboszcz ksiądz  Krzysztof Proskura

2.     Ksiądz Grzegorz Garbacz

3.     Katechetka Halina Rybaczuk

 

Konkurs adresowany  jest do uczniów :

przedszkoli i uczniów klas zerowych

Kategorie wiekowe:

- uczniowie klas zerowych ( 5- latki, 6 – latki)

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Gminne Przedszkole  w Wierzbicy

ul. Lubelska 11

22-150 Wierzbica

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap szkolny: 30.10. 2018 r.

Etap Archidiecezjalny: 20.11.2018 r. godz.9.30

 

Miejsce nadsyłania prac:

Przedszkole Gminne w Wierzbicy

ul. Lubelska11

22-150 Wierzbica

 

Termin nadsyłania prac:

06.11. 2018 r.

 

Cele konkursu:

- poznanie roli Maryi w dziejach narodu polskiego w kontekście 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,

- kształtowanie postawy wdzięczności Matce Bożej za opiekę nad krajem ojczystym ,

- budzenie zainteresowania  modlitwą różańcową,

- kształtowanie postawy miłości i uwielbienia do Maryi,

- rozwijanie i pobudzanie uzdolnień plastycznych,

- promocja uczniów szczególnie uzdolnionych,

- propagowanie różnych technik plastycznych.

 

Zasady uczestnictwa:

1.     Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest „MARYJA – NASZEJ OJCZYZNY OPIEKUNKĄ”.

2.     Format pracy: A -4.

3.     Technika: dopuszcza się rysunek i malarstwo (bez użycia modeliny, kaszy, plasteliny, bibuły).

4.     Praca musi być wykonana przez jednego autora.

5.     Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.

6.     Ilość nadesłanych prac z danej placówki  - 3.

7.     Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca była wykonana,  nazwa  i adres szkoły, numer telefonu).

8.     Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka ( w załączniku do regulaminu)

9.     Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

10. O wynikach konkursu Organizator poinformuje droga telefoniczną

Nagroda

Dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy. Organizator nie przewiduje zaświadczeń  oraz dyplomów za sam udział w Konkursie

 

 

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

 

      Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………………………………………………….. na potrzeby organizacji  V Archidiecezjalnego Konkursu Plastycznego „MARYJA- NASZEJ OJCZYZNY OPIEKUNKĄ”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr  133. poz. 833 z późn. zm.).

………………………………………………………………………………….

(data i podpis opiekuna prawnego uczestnika)

 

Formularz zgłoszenia

 

Imię i nazwisk autora pracy……………………………………………………………………………………

 

Wiek autora……………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca była wykonana, nr tel. …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa  i adres szkoły, nr  tel. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -