TYTUŁY I NUMERY NOWEGO PROGRAMU ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII 2021/22

- Dokument dodano 2018-05-29, oglądany 16498 razy -

 
 

 TYTUŁY I NUMERY PROGRAMU ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ

W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH w roku szkolnym 2022/2023

 

Wszystkie podręczniki wydało Wydawnictwo GAUDIUM

 

 

 

Nauczanie przedszkolne:

 

Podręcznik dla 4-latków

 

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga.

Numer programu: A Z - 0 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: PAN BÓG KOCHA DZIECI – Redaktor:  ks. Marian Zając

 

Podręcznik nr AZ-02-01/10-LU-5/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, zgodny z programem nauczania numer AZ-0-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-03-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-0-01/10

 

Podręcznik dla 5-latków

 

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga.

Numer programu: A Z - 0 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: JESTEM DZIECKIEM BOŻYM – Redaktor:  ks. Marian Zając

 

Podręcznik nr AZ-03-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla grupy pięciolatków, zgodny z programem nauczania numer AZ-0-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-03-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-0-01/10

 

Podręcznik dla 6-latków

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga.

Numer programu: A Z - 0 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: JEZUS MOIM PRZYJACIELEM   – Redaktor:  ks. Marian Zając

 

Podręcznik nr LU-04-01/10-LU-1/17 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie/grupie zerowej na terenie archidiecezji lubelskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-0-01/10

 

 

Szkoła Podstawowa:

 

Klasa I szkoły podstawowej

Tytuł programu: ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM

Numer programu: AZ-1-01/18

Tytuł podręcznika: BÓG NASZYM OJCEM – Redaktor: ks. Piotr Goliszek,

 

Podręcznik nr AZ-11-01/18-LU-3/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18.

 
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-11-01/18-LU-3/20, zgodnego z programem nauczania nr AZ-1-01/18.

 

Klasa II szkoły podstawowej  

 

Tytuł programu: ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM

Numer programu: AZ-1-01/18

Tytuł podręcznika: BÓG DAJE NAM JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

 

Podręcznik (Część 1 i 2) do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika  zgodnego z programem nauczania nr AZ-1-01/18.

 

 

 

Klasa III szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM

Numer programu: AZ-1-01/18

Tytuł podręcznika: JEZUS PRZYCHODZI DO NAS Redaktor: ks. Piotr Goliszek

 

Podręcznik (Część 1 i 2) do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/18.

 

 

Klasa IV szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.

Numer programu: A Z - 2 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

 

Podręcznik nr AZ-21-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-21-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/10.

 

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy IV szkoły podstawowej i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-21-01/10-LU-1/12.

 

Klasa V szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA

Numer programu: AZ-2-01/18

Tytuł podręcznika – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA  – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

 

Podręcznik nr AZ-21-01/18-LU-2/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy V szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-21-01/18-LU-2/20, zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/18.

 

Karty pracy do podręcznika dla klasy V szkoły podstawowej do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, może być stosowany jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-21-01/18-LU-2/20.

 

 

Klasa VI szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA

Numer programu: AZ-2-01/18

Tytuł podręcznika – JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

 

Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VI szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika, zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/18.

 

Karty pracy do podręcznika dla klasy VI szkoły podstawowej do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, może być stosowany jako pomoc uzupełniająca do podręcznika.

 

 

Klasa VII szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA

Numer programu: AZ-2-01/18

Tytuł podręcznika – BÓG WSKAZUJE NAM DROGĘ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

 

Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VII szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/18.

 

Karty pracy do podręcznika dla klasy VII szkoły podstawowej do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, może być stosowany jako pomoc uzupełniająca do podręcznika.

 

 

 

Klasa VIII szkoły podstawowej

 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.

Numer programu: A Z - 3 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa

 

Podręcznik nr AZ-32-01/10-LU-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/10-LU-1/13, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/10.

 

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy II gimnazjum i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-32-01/10-LU-1/13.

 

 

 

Liceum:

 

Klasa I liceum

 

Program nr AZ-3-01/18

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie

Tytuł podręcznika: W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI – Redaktor:  ks. Marian Zając

 

Podręcznik nr AZ-31-01/18-LU-1/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I liceum i technikum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/18.

 

 

Klasa II liceum

Program nr AZ-3-01/18

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie

Tytuł podręcznika: W POSZUKIWANIU DOJRZAŁEJ WIARY – Redaktor:  ks. Paweł Mąkosa

 

Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II liceum i technikum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/18.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/18.

 

 

Klasa III liceum  

 

Program nr AZ-3-01/18

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie

Tytuł podręcznika: W POSZUKIWANIU NADZIEI Redaktor:  ks. Marian Zając

 

Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/18.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/18.

 

 

Klasa IV liceum 

 

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Numer programu: A Z - 4 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W RODZINIE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

 

Podręcznik nr AZ-43-01/10-LU-3/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-43-01/10-LU-3/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10.

 

 

 

 

Technikum:

 

Klasa I technikum

 

Program nr AZ-4-01/18

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie

Tytuł podręcznika: W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI – Redaktor:  ks. Marian Zając

 

Podręcznik nr AZ-31-01/18-LU-1/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I liceum i technikum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18.

 

Klasy II technikum 

 

Program nr AZ-4-01/18

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie

Tytuł podręcznika: W POSZUKIWANIU DOJRZAŁEJ WIARY – Redaktor:  ks. Paweł Mąkosa

 

Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I liceum i technikum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/18.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/18.

 

 

Klasy III technikum

 

Program nr AZ- 4 -01/18

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie

Tytuł podręcznika: W POSZUKIWANIU NADZIEI – Redaktor:  ks. Marian Zając

 

Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III liceum i technikum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/18.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej zgodny z programem nauczania nr AZ-4-01/18.

 

Klasy IV technikum po gimnazjum

 

 

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Numer programu: A Z - 4 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W RODZINIE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

 

Podręcznik nr AZ-43-01/10-LU-3/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III liceum i IV technikum zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-43-01/10-LU-3/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10.

 

 

Klasy IV technikum  p o szkole podstawowej

 

 

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

 

Numer programu: A Z - 4 - 0 1 / 10

 

Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

 

 

Podręcznik nr AZ-63-01/10-LU-1/15 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych przeznaczony dla klasy III technikum, pod redakcją ks. Roberta Strusa, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.

 

 

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-43-01/10-LU-1/15, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10.

 

 

Szkoła Branżowa:

 

 

Klasa I szkoła branżowa

 

Program nr AZ-5-01/18

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie

Tytuł podręcznika: W POSZUKIWANIU DOJRZAŁEJ WIARY – Redaktor:  ks. Paweł Mąkosa

 

Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły branżowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-5-01/18.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika, zgodnego z programem nauczania nr AZ-5-01/18.

 

 

Klasy II  szkoła branżowa

 

Program nr AZ-5-01/18

Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie

Tytuł podręcznika: W POSZUKIWANIU NADZIEI Redaktor:  ks. Marian Zając

 

Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły branżowej zgodny z programem nauczania numer AZ-5-01/18.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej zgodny z programem nauczania nr AZ-5-01/18.

 

Klasy III szkoła branżowa

 

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Numer programu: AZ-4-01/10

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w rodzinie – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

 

Podręcznik nr AZ-41-01/10-LU-1/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.

 

Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-41-01/10-LU-1/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10.

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -