Deklaracja kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania

- Dokument dodano 2018-04-09, oglądany 1223 razy -

 
 

 

 

DEKLARACJA KANDYDATA

DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Ja, ................................................................................................................................

oświadczam, że pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania w Parafii ………………………………............... Mam świadomość, że jeśli pragnę godnie przyjąć sakrament i nicjacji chrześcijańskiej powinienem właściwie i z pełną odpowiedzialnością się do niego przygotować i być człowiekiem wierzącym i praktykującym. Dlatego zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:

- w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej,

- regularnie przystępować do sakramentu pokuty,

- sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej,

- systematycznie brać udział w spotkaniach przygotowujących do bierzmowania,

- odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach,

- wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga.

- ...........................................................................................................

 

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do sakramentu bierzmowania.

 

 

...............................................................................

Data i podpis kandydata

 

Zgłaszamy naszego syna / naszą córkę do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z parafią w ramach przygotowania do bierzmowania.

 

 

..................................................................................

Data i podpis rodziców/opiekunów

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -