Zakres treściowy w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania

- Dokument dodano 2018-04-09, oglądany 1113 razy -

 
 

Propozy cja zagadnień związanych
z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania

klasa VII

Okres Wielkiego Postu

Wstępne spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej

 

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Celebracja odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych z homilią. Uroczyste złożenie przez kandydatów do bierzmowania deklaracji na ręce księdza proboszcza.

 

W okresie wakacji 2-3 dniowe rekolekcje ewangelizacyjne lub przynajmniej dzień skupienia.

 

klasa VIII

I semestr nauki (wrzesień - grudzień)

I etap formacji: Wierzę w Jezusa Chrystusa

 

Temat: Jezus wskazuje mi drogę do prawdziwego szczęścia.

Celebracja: Jezus moim Panem i Zbawicielem.

Dzieło apostolskie: Porozmawiać o Jezusie z rówieśnikami.

 

II etap formacji: Wierzę w Kościół

 

Temat: Moje miejsce w Kościele

Celebracja: Moje miejsce we wspólnocie Kościoła.

Dzieło apostolskie: Uczestniczyć w wydarzeniu prowadzonym przez jedną ze wspólnot działających w parafii.

( wskazane jest s potkanie z przedstawicielami religijnych grup i wspólnot młodzieżowych)

 

III etap formacji: Chcę się nawrócić

 

1.    Temat: Grzech mnie niszczy i zabija.

2.    Temat: Przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania.

Dzieło apostolskie: Pomóc w pojednaniu skonfliktowanych ze sobą osób.

W ramach rekolekcji adwentowych należy zorganizować spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w formie celebracji pokutnej : Wracam do Ojca

 

II semestr nauki (marzec - maj)

IV etap formacji: Chcę żyć Eucharystią

Temat: Eucharystia moim pokarmem

Celebracja (Eucharystia): Pokarm mojego życia.

Dzieło apostolskie: Włączyć się aktywnie w udział we Mszy świętej.

(wskazane jest by sprawować jedną Mszę świętą, w której będą uczestniczyć tylko kandydaci do bierzmowania)

 

V etap formacji: Jestem gotowy

1.    Temat: Jak rozpoznać i realizować otrzymane dary Ducha.

2.    Temat: Sakrament bierzmowania zobowiązuje mnie do świadectwa.

Celebracja: Duchu Święty, przyjdź!

Dzieło apostolskie: Podjęcie osobistego postanowienia związanego z przyjęciem bierzmowania

 

Uwaga:

W katechezie szkolnej należy w klasie VIII zrealizować następujące tematy z podręcznika do klasy III gimnazjum Żyję Twoją miłością. Gaudium 2014:

Temat 47 – Znaczenie sakramentu bierzmowania

Temat 48 – Obrzędy sakramentu bierzmowania

Temat 49 – Bierzmowanie i co dalej

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -