Zabytki sakralne powiśla - scenariusz zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych

- Dokument dodano 2015-01-07, oglądany 2798 razy -

 
 

 

 

Scenariusz lekcji religii dla klas ponadgimnazjalnych

 

TEMAT: Zabytki sakralne Powiśla – perły architektury sakralnej Lubelszczyzny?

 

1.     Cel ogólny

Zapoznanie uczniów z zabytkami architektury sakralnej Lubelszczyzny

Ukazanie wartości dziedzictwa kulturowego Powiśla

2.     Cele szczegółowe

Uczeń (wiedza)

·          Własnymi słowami definiuje pojęcie  „sztuka sakralna”

·           Po lekcji religii charakteryzuje zabytki sakralne Powiśla

·          Własnymi słowami charakteryzuje  rolę sztuki sakralnej w rozwoju duchowym człowieka

Uczeń (umiejętności)

·          Samodzielnie podaje różnice między sztuką religijną, sztuką chrześcijańską, sztuką kościelną, sztuką liturgiczną

·          Na podstawie wiedzy osobistej podaje przykłady sztuki sakralnej

·          Samodzielnie ocenia wartość zabytków sakralnych Powiśla

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody : Rozmowa kierowana, sondaż, krótki wykład, prezentacja wybranego zabytku ze strony internetowej www.zabytki_powisla.pl „Zabytki sakralne Powiśla”

Środki dydaktyczne:  przygotowane materiały przez uczniów materiały ze strony internetowej www.zabytki_powisla.pl „ Zabytki sakralne Powiśla”

1.     Czynności wstępne

2.     Modlitwa

3.     Nawiązanie do poprzedniej katechezy

4.     Sytuacja egzystencjalna,

- sondaż lub zwyczajna rozmowa na temat: jakie uczniowie znają zabytki sakralne

-w rozmowie katecheta wyraźnie zaznacza, że: 1) sztuka sakralna jest nośnikiem wartości: piękna, prawdy, kontemplacji, miłości Boga niewidzialnego; 2) podaje definicję sztuki sakralnej, sztuki religijnej, sztuki chrześcijańskiej, sztuki kościelnej, sztuki liturgicznej; 3) wyjaśnia co oznacza stwierdzenie „perły architektury”.

Postawienie problemu:

·          Jakie dzieła sztuki można poznać na szlaku Powiśla Lubelskiego?

·          Jakie zabytki sakralne można poznać podczas wędrówki szlakiem Powiśla Lubelskiego?

·          Dlaczego warto poznać Zabytki sakralne Powiśla?

·          Dlaczego zabytki sakralne Powiśla określane są pojęciem „perły architektury”?

·          Jaką  rolę spełniają Zabytki sakralne Powiśla?

- praca w grupach (uczniowie, na poprzedniej lekcji religii zostali podzieleni na 8 grup np. według listy  z dziennika. Każda grupa otrzymała zadanie, by za pomocą strony internetowej www.zabytki_powisla.pl „Zabytki sakralne Powiśla” przygotować maksymalną ilość materiału na wylosowany zabytek sakralny Powiśla. Każda grupa w oparciu o przygotowany materiał pisze artykuł prasowy na temat wylosowanego zabytku. Katecheta ma dostateczną ilość materiału o zabytkach, by w razie potrzeby podać grupie dodatkowe materiały.

5.     Interpretacja ( Wiara i życie Kościoła)

W rozmowie z uczniami katecheta zwraca uwagę na wartość sztuki sakralnej.

6.      Zastosowanie życiowe

W rozmowie  uczniami katecheta zwraca uwagę na rolę sztuki sakralnej w rozwoju duchowym człowieka.

7.     Podsumowanie

8.     Notatka

9.     Praca domowa

·          Wykonaj prezentację multimedialną na temat wybranego zabytku sakralnego Powiśla

·          Przygotuj reklamę o zabytkach sakralnych Powiśla

 

10. Modlitwa

 

Opracowała, S. Zofia Molęda

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -