Miłość źródłem misyjnego powolania

- Dokument dodano 2007-11-19, oglądany 9630 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy III gimnazjum

 
 

KONSPEKT LEKCJI RELIGII DLA KLASY III

 

TEMAT: Miłość źródłem misyjnego powołania

CELE OPERACYJNE:

Uczeń:

Wie, jakie są biblijne podstawy misyjnego posłannictwa Kościoła, zna nauczanie Kościoła na ten temat;

Rozumie, że miłość jest źródłem każdego powołania, w tym powołania misyjnego;

Potrafi zaangażować się w działalność misyjną.

 

POMOCE:

Tablica, podręcznik, komputer, rzutnik multimedialny, prezentacja multimedialna, ekran, fragment orędzia Benedykta XVI.

 

METODY:

Burza mózgów, prezentacja multimedialna, analiza tekstów biblijnych i dokumentów Kościoła

 

FORMY PRACY:

  grupowa, zbiorowa.

 

Przebieg katechezy

 

Sytuacja egzystencjalna

 

Katechetka z pomocą uczniów przypomina tematy zrealizowane w tym roku szkolnym podkreślając ich myśl przewodnią, jaką jest powołanie. Odwołuje się do tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu” oraz do obchodzonego aktualnie Tygodnia Misyjnego.

Uczniowie, za pomocą burzy mózgów, wypisują na tablicy skojarzenia na temat misji. Katechetka naprowadza uczniów do stwierdzenia, iż każdy rodzaj powołania charakteryzuje miłość. Przywołuje postać św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji, która odkryła swoje „powołanie w powołaniu” – „W sercu Kościoła mej Matki będę miłością”. Uczniowie zapisują temat do zeszytów.

 

 

Treść orędzia Bożego

 

Katechetka dzieli klasę na 4 grupy. Uczniowie mają odszukać w podręczniku i zapisać w zeszycie odpowiedzi na pytania:

 

GRUPA I:

 

Z czyjej woli, czyjego nakazu i czyją mocą Apostołowie głosili Słowo Boże?

(str. 95 w podręczniku, fragmenty Pisma Świętego zaznaczone kursywą)

 

 

GRUPA II:

 

Jaki jest związek Ewangelii i posłannictwa misyjnego?

(ostatni akapit działu ze świecą, str 95).

GRUPA III:

 

Co na temat Kościoła i jego misji mówi KKK (dział z książką , str. 95)

 

 

GRUPA IV:

 

Co na temat Kościoła i jego misji mówi Kodeks Prawa Kanonicznego

(dział ze świecą, str. 94)?

 

Chętni uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi. Konfrontacja skojarzeń uczniów na temat misji i tego, co naucza Kościół.

 

Notatka

 

Efekty pracy w grupach.

 

Aktualizacja odkrytej prawdy

 

Katechetka przypomina uczniom formy zaangażowania misyjnego uczniów Gimnazjum nr 9. Informuje o zbliżającym się Misyjnym Kiermaszu Ciast, z którego dochód przeznaczony będzie na adopcję na odległość. Przybliża sylwetkę adoptowanego chłopca. Przedstawia prezentację multimedialną przygotowaną przez uczniów danej klasy na temat Indii i chrześcijan w tym kraju.

 

Praca domowa

Przygotować plakat, reklamy lub ogłoszenia informujące o Tygodniu Misyjnym i kiermaszu ciast.

 

Dla chętnych: Upiec i przynieść ciasto na kiermasz.

 

Modlitwa

 

Odczytanie fragmentu orędzia Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny, odmówienie dziesiątka różańca za misje i misjonarzy oraz o nowe powołania misyjne.

 

Drodzy bracia i siostry, posłannictwo misyjne, powierzone przez Chrystusa apostołom, naprawdę obowiązuje nas wszystkich(...). Nie zapominajmy jednak, że pierwszym i najważniejszym wkładem, jaki mamy wnosić w dzieło misyjne Kościoła, jest modlitwa(...).
Niech wszystkie wspólnoty jednym głosem modlą się do «Ojca naszego, który jest w niebie», ażeby zapanowało na ziemi Jego Królestwo. Wzywam zwłaszcza dzieci i młodzież, zawsze gotowe do ofiarnych wysiłków na rzecz misji (...) Niech dzięki wysiłkom każdego wierzącego duchowa sieć modlitwy wspierającej ewangelizację obejmie cały Kościół. Maryja Panna, która z macierzyńską troską towarzyszyła w drodze młodemu Kościołowi, niech nas prowadzi także w naszej epoce i niech nam wyjedna nową Pięćdziesiątnicę miłości, a zwłaszcza niech wzbudzi w nas świadomość, że wszyscy jesteśmy misjonarzami, to znaczy posłanymi przez Pana, aby być Jego świadkami w każdej chwili naszego życia. (...) Zapewniam o codziennej pamięci w modlitwie i wszystkim z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Benedykt XVI

 

 

Opracowała: mgr Agnieszka Kwaśniewska

 
 

Autorzy dokumentu: mgr Agnieszka Kwaśniewska,

Słowa kluczowe: gimnazjum, Katecheza, katecheza multimedialna, misje, multimedia, prezentacja,