Człowiek istotą otwartą na Boga

- Dokument dodano 2007-11-13, oglądany 10149 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy I gimnazjum

 
 

 

Temat: Człowiek istotą otwartą na Boga

Kl. I gimnazjum

Cele:

Uczeń:

  • Wie, że człowiek stworzony na obraz Boga z natury tęskni za swym Stwórcą
  • Rozumie potrzebę modlitwy za poszukujących Boga i niewierzących
  • Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób współczesny człowiek może być apostołem dla innych.

 

Pomoce:

Pismo Święte, świeca, podręcznik, prezentacja multimedialna, książka, lekarstwo, wełniany sweterek, płótno lniane, chleb, KKK.

 

Metody:

Analiza tekstu, prezentacja, praca w grupach.

 

Przebieg katechezy:

  • Modlitwa na rozpoczęcie – dziesiątek różańca w intencjach misji i zmiana tajemnic różańcowych
  • Sprawdzenie listy obecności
  • Sprawdzenie pracy domowej, powtórzenie poprzedniej katechezy

 

I. Sytuacja egzystencjalna

Uczeń odczytuje wiersz ks. Twardowskiego - podręcznik str. 30

- Czego poszukuje człowiek?

- Dlaczego ludzie różnych kultur i cywilizacji szukają odniesienia do Boga lub bóstwa?

 

Prezentacja (CD) - obecność religii w różnych kulturach i nakreślenie sytuacji, w której Św. Paweł wygłosił mowę do Ateńczyków

 

II. Treść orędzia Bożego

Dz 17, 22-28a

Odczytuje uczeń.

 

Praca w grupach - uczniowie dostają kartki A4 z poleceniem i 1 rekwizyt

gr. 1 chleb                                         gr. 3 lniane płótno

gr. 2 lekarstwo                                   gr. 4 książkę

gr. 5 wełniany sweterek.

 

Polecenie: Prześledźcie drogę powstawania tego przedmiotu. W jakich momentach jego powstawania zadziałał Bóg, gdzie odnajdujecie Jego działanie?

/czas 5 minut/

Teraz w tekście mowy Św. Pawła znajdźcie jedno zdanie, którym określicie to działanie Boga. Zakreślcie je kolorowym flamastrem.

/2 minuty/

Podsumowanie pracy w grupach zakończone odczytaniem przez ucznia KKK (27-28)

 

III. Aktualizacja odkrytej prawdy

 

Praca z podręcznikiem - uczeń czyta pkt III. Rozmowa na temat:

jaką rolę pełnią chrześcijanie w ukazywaniu Boga ludziom niewierzącym, a poszukującym Go?

 

IV. Modlitwa

Rachunek sumienia:

- Czy patrząc na moje zachowanie ludzie mogą dostrzec Boga?

- Czy pragnę Boga w moim życiu?

- Jak wygląda moje uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii?

- Czy modlę się o głęboką wiarę dla siebie i innych ludzi?

 

Modlitwa za niewierzących z podręcznika.

 

V. Notatka:

Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Żadne rzeczywistości materialne nie zastąpią tęsknoty człowieka za wiecznością. Bóg jest blisko każdego, nawet jeżeli Go nie dostrzegamy. Chrześcijanin jest odpowiedzialny za ludzi poszukujących Boga i zobowiązany do modlitwy za niewierzących.

 

VI. Praca domowa:

W jaki sposób współczesny człowiek może być apostołem dla innych?

 

VII. Modlitwa na zakończenie

Ps. 139, 1-6, 14 połączona z prezentacją multimedialną (CD).

 

 

Opracowała mgr Joanna Zarzeczna

 
 

Autorzy dokumentu: mgr Joanna Zarzeczna,

Słowa kluczowe: gimnazjum, Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja,