Konkurs wiedzy o Janie Pawle II "Jan Paweł II - Pasterz Kościoła i Przyjaciel młodych"

- Dokument dodano 2011-03-15, oglądany 4076 razy -

Adresatami konkursu są uczniowie szkól gimnazjalnych i szkół średnich (licea, technika, szkoły o profilu zawodowym) zamieszkujący w obrębie Parafii należących do Dekanatu Konopnica.

 
 

Regulamin dekanalnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II

"Jan Paweł II - Pasterz Kościoła i Przyjaciel młodych"

Konkurs dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i szkół średnich

 

 

ORGANIZATORZY

Konkurs został zorganizowany z okazji przypadającej 1 maja 2011 r. beatyfikacji Papieża-Polaka Jana Pawła II. Inicjatorami konkursu są Księża Proboszczowie Parafii Dekanatu Konopnica wraz z Księdzem Dziekanem, natomiast koordynatorami konkursu są katecheci Parafii Konopnica.

 

HASŁO

Hasłem organizowanego konkursu jest „Jan Paweł II – Pasterz Kościoła i Przyjaciel Młodych.”

Pragniemy upowszechniać wśród młodzieży wiedzę na temat nauczania papieskiego Jana Pawła II oraz przypominać o jego zatroskaniu o młodych całego świata.

 

CELE KONKURSU

Celem organizowanego konkursu jest:

·          Popularyzacja wiedzy o życiu, nauczaniu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II.

·          Rozbudzanie zainteresowania wśród młodzieży osobą wybitnego Papieża Polaka oraz jego spotkaniami i przesłaniami skierowanymi do ludzi młodych.

·          Przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.

 

ADRESACI

·          Adresatami konkursu są uczniowie szkól gimnazjalnych i szkół średnich (licea, technika, szkoły o profilu zawodowym) zamieszkujący w obrębie Parafii należących do Dekanatu Konopnica.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

·          W konkursie na etapie parafialnym wezmą udział wszyscy chętni, którzy do dnia 16 marca 2011 zgłoszą do swoich proboszczów chęć uczestnictwa w konkursie. Zgłoszenie jest dobrowolne.

·          Do etapu dekanalnego przechodzi po trzech laureatów z każdej Parafii.

 

HARMONOGRAM

·          Ogłoszenie konkursu do 14 marca 2011r.

·          Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

Etap parafialny

 • 2 kwietnia 2011r. (sobota), godz. 13.30 w salach parafialnych, szkołach lub innych miejscach wyznaczonych przez księży proboszczów.
 • Zakres materiału - życiorys Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Droga Światowych Dni Młodzieży (miejsce, data, temat orędzia).
 • Materiał na: http://www.sdm.org.pl/index2.php?page=2&cat=4, http://www.jp2wielki.xk.pl/,

          http://papiez.wiara.pl/Jan_Pawel_II/Pontyfikat/Kronika

 • Można korzystać także z innych źródeł.
 • 3 laureatów z Parafii przechodzi do etapu dekanalnego.
 • Pytania do etapu parafialnego będą przekazane Księżom Proboszczom w dniu spowiedzi w Parafii Strzeszkowice dnia 2 kwietnia 2011 r. o godz. 11.30.
 • Organizację etapu parafialnego powierza się Księżom Proboszczom danej parafii.

 

Etap dekanalny

 • 21 maja 2011r. (sobota) godz.10.00 – Dom Spotkania w Dąbrowicy.
 • Zakres materiału: biografia Karola Wojtyły – Jana Pawła II; Encykliki i adhortacje Jana Pawła II (tytuł, data, główny temat encyklik i adhortacji), pielgrzymki do Polski (hasło, data, trasa).

Encykliki: http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html

Centesimus Annus (1991)

Dives in Misericordia (1980)

Dominum et Vivificantem (1986)

Ecclesia de Eucharistia (2003)

Evangelium Vitae (1995)

Fides et ratio (1998)

Laborem Exercens (1981)

Redemptor Hominis (1979)

Redemptoris Mater (1987)

Redemptoris Missio (1990)

Slavorum Apostoli (1985)

Sollicitudo Rei Socialis (1987)

Ut Unum Sint (1995)

Veritatis Splendor (1993)

 

Adhortacje: http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/adhortacje.html

Catechesi Tradendae (1979)

Christifideles Laici (1988)

Ecclesia in Africa (1995)

Ecclesia in America (1999)

Ecclesia in Asia (1999)

Ecclesia in Europa (2003)

Ecclesia in Oceania (2001)

Familiaris Consortio (1981)

Pastores Dabo Vobis (1992)

Pastores gregis (2003)

Reconciliatio et Paenitentia (1984)

Redemptoris Custos (1989)

Redemptionis Donum (1984)

Vita Consecrata (1996)

 

Pielgrzymki: http://papiez.wiara.pl/doc/379365.Pielgrzymki-Jana-Pawla-II-do-Polski

Biografia: http://www.jp2wielki.xk.pl, http://papiez.wiara.pl/Jan_Pawel_II/Pontyfikat/Kronika

 

 • Można także korzystać z innych źródeł.
 • Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia tj. 21 maja 2011 r.

 

 

NAGRODY

 • Nagrody na etapie parafialnym - decyzja należy do Księży Proboszczów i katechetów.
 • Nagrodę główną na poziomie dekanalnym dla laureata konkursu stanowić będzie pielgrzymka do Rzymu ufundowana przez Parafie Dekanatu Konopnica. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki. Nagrody sponsorują również Parafie Dekanatu Konopnica.
 • Ostateczne rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 21 maja 2011 podczas spotkania w Dąbrowicy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (Ustawa z 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.833).
 • Wszelkich informacji o konkursie udzielają Księża Proboszczowie oraz katecheci.
 • Regulamin konkursu jest dostępny na stronie parafii Konopnica:

www.parafia-konopnica.pl

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -